สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “ประกันสังคม-บัตรทอง” ว่าสำคัญอย่างไร

 

 

ประกันสังคม www.sso.go.th ประกันสังคม  สิทธิประกันสังคม  เว็บไซต์ประกันสังคม  เช็คประกันสังคม  ประกันสังคมออนไลน์  ประกันสังคมมาตรา 40  ประกันสังคมมาตรา 33  ประกันสังคมมาตรา 39

 

ประกันสังคมชีวิตของคนวัยทำงานต่อไปนี้มนุษย์เงินเดือนหรือขออนุญาตสละสิทธิ์จากการทำงานแล้วขอให้อีกประการหนึ่งมองข้ามกันคือต่อไปนี้ในด้านล่างโดยขอให้ระลึกถึงสุขภาพเพราะ ผลลัพธ์ที่มีปัญหาสุขภาพก็ย่อมส่งผลถึงการทำงานด้วย ซึ่งบางครั้งอาจเทียบเคียงกับสุขภาพของวัยทำงานเป็นหลักประกันสังคมมาตรา 39 ซึ่งแม้ต้องไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนที่กินเงินเดือนก็ขอให้รู้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะไรก็มีปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน หลักประกันสุขภาพและหลักประกันสุขภาพก็เชิญหน้า แล้วสิ่งที่จะตามมามีดังนี้ มีใครบ้างที่อยู่ในวัยทำงานโดยคอยคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วยหรือมีคำถามว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้าง มีใครบ้างจะมีพนักงานบริษัทขออนุมัติทั่วไปหรือมนุษย์เงินเดือนที่นายจ้างดำเนินการให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้อีกสองมาตรา

จากนั้นผู้ประกันตน 39 ผู้ประกันตนรวมถึง 39 เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจกรณีที่เคยเป็นมาก่อนบริษัทและประกันตนที่เหลือ 33 มาก่อนแต่จะเกิดตกงานหรือจากนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาอยู่ที่นี่ ในมาตรา 39 ได้ โดยผู้ประกันตนจะขอเงินเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนทั้งหมด 39 เตือนผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ กรณีที่ 12 เดือนและทุกครั้งที่ได้มาไม่เกิน 6 เดือนพร้อมกับต้องไม่ปฏิบัติตามทุพพลภาพจึงจะสมัครมาตรา 39 ได้ โดยจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณีที่ตามมาประกันสังคมมาตรา 33

 

www.sso.go.th ป่ะ

 

เว็บไซต์ประกันสังคม

1. มอบกรณีการเรียกร้อง มีหลายกรณีที่ผู้เอาประกันตนจะได้รับความช่วยเหลือจากพยาบาลคือกรณีผู้ป่วยกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อขอรับบริการไตตัน พยาบาลได้รับสิทธิ 2. อย่าลืมกรณีทุพพลภาพ ทุพพลภาพคือ มาสคัสหรือเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งนั้นหรือทั้งหมดหรือเป็นภาวะปกติของจิตใจจนกระทั่งไม่ต้องให้ผู้อื่นปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มาสเซอร์เมอร์กำหนดประกันสังคมออนไลน์ ต้องจ่ายเงินสมทบให้ครบเพื่อน3 เดือน ระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่สำนักงานผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการทุพพลภาพและเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนต้องร้องขอทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะขอให้คุณได้ 39 อย่าลืมนำส่งเงินสมทบมาให้ด้วย 5 เดือนในท้อง 15 เดือนก่อนเดือนที่คลอดบุตรจะได้รับสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรโดยผู้ประกันตนสามารถฝากครรภ์และคลอดบุตรที่จำเป็นจะต้องเป็นโรงพยาบาลตาม ระบุเรื่องการเกิดบุตรแล้วให้นำเอกสารมาเบิกเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร 13,000 บาท เพื่อคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวน) และเงินค่าฝากครรภ์จำนวนไม่เกิน 1,000 บาท

4. ช่วยเหลือกรณีสงเคราะห์บุตร ส่วนที่เหลือให้พวกเขาคอยเช็ค เว็บไซต์ประกันสังคมที่นี่ คือจ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วให้ได้ 12 เดือน ระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่ผู้อื่นจะได้รับและเป็นผู้รับผิดชอบ ประกันตนไว้ก่อน 33 หรือทั้งหมด 39 จะได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรมะยมจ่ายที่เหลือ 800 บาทต่อบุตร 1 คน 5. ยิ่งไปกว่านั้น กรณีที่จำเป็นเห็นภาพผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบถ้วนจะได้รับอนุญาตให้ทำบำเหน็จแคชและเงิน บำนาญเอาล่ะ 6. อย่าลืมกรณีที่ผู้ ประกันตนที่ถึงแก่เฒ่าด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการทำงาน จะได้รับผลตอบแทนจากการดาวน์โหลด

 

ความสนุกออนไลน์

 

ประกันสังคมออนไลน์

 

ในมาตรา 40 ผู้ประกัน ตนภาคสมัครใจเป็นความจำเป็นของลูกจ้างในบริษัทของบาง คน ลูกจ้างในบริษัททุกคนต้องลงทะเบียน 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้เอาประกันตนในมาตรา 39 ผู้มีหน้าที่ต้องได้รับการยกเว้นตั้งแต่อายุ 15-65 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 ทางเลือก

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน จะได้รับผู้ได้รับความคุ้มครองมี 3 กรณี – ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และผ่านการทดสอบ
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน จะได้รับผลประโยชน์จากผู้ได้รับความคุ้มครองมี 4 กรณี – ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ชราภาพ และกู้คืน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน ผู้รับจะได้รับผลประโยชน์ 5 กรณี – ประสบภัยหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ชราภาพ, สงเคราะห์บุตร และอย่าลืม

 

สิทธิบัตรทองหรือบัตรตรวจสุขภาพหน้าเป็นสิทธิสำหรับประชาชนชาวไทย บาร์โค้ด33 สำหรับผู้ ที่ไม่มีสวัสดิการของรัฐอื่นๆสิทธิประกันสังคม สำหรับผู้ที่มีบัตรทองประกอบด้วยสิทธิการคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง สิทธิในความต้องการและเข้ารักษาพยาบาลจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ ข้อดีของบัตรทองคือ

 

หัวข้อที่ 39

 

ประกันสังคมมาตรา 33

  • ผู้รับการตรวจรักษาอย่างครอบคลุมทุกโรคโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ นอกจากนี้การถอนฟันอุดฟันก็ไม่อนุญาตให้ใช้กับโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไป ดังนั้นอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กำลังป่วยหรือต้องมีปัญหาด้านสุขภาพเพียงแค่ยื่นบัตร 30 บาทหรือบัตรทองก็ได้ ตรวจโรคโดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประกันสังคม มาตรา39
  • รับความเสี่ยงจากทุกโรคและทำคลอดเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมทุกโรคและการทำคลอดซึ่งให้สิทธิไม่เกิน 2 ครั้งที่จะได้รับสิทธิการทำหมันและวัคซีนป้องกันต่างๆ มากมาย
  • ให้เมื่อได้รับสิทธิค่าห้องค่าอาหารกรณีผู้ป่วยสามัญต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อได้รับค่าอาหารหรือค่าห้องก็จะได้รับสิ่งตอบแทนจากบัตร 30 บาท แต่จะขอเรียกร้องให้ผู้ป่วยสามัญเท่านั้น ประกันสังคม

ขอบคุณข่าวต้นทางsanook.com

 

ข่าวเพิ่มเติม