ไม่มีคะแนน กสพท ก็เข้าเภสัชฯ ม.ขอนแก่นได้

ม.ขอนแก่น ม.ขอนแก่น มีคณะอะไรบ้าง ม.ขอนแก่น เด่นคณะอะไร ม.ขอนแก่น ค่าเทอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ หน่วยกิต ม. ขอนแก่น ม. ข รอบ 3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ม.ขอนแก่น เด่นคณะอะไร

ทำความเข้าใจกันก่อน

ก่อนที่จะเข้าเรื่อง ม.ขอนแก่น พี่อยากให้น้องทำความเข้าใจใน 2 ประเด็นนี้ก่อน

ประเด็น 1 : อย่างแรก ระบบการรับ เปลี่ยนไปทุกปี ม.ขอนแก่น มีคณะอะไรบ้าง น้องต้องตามอัพเดทรายละเอียดในปีที่น้องจะทำการสอบเข้า บทความนี้ให้ดูเป็นแนวทางและแนวคิดเฉยๆ อย่างไรก็ตาม จากสถิติที่ผ่านมา การรับในแต่ละปี จะคล้ายๆเดิม แต่จะเพี้ยนไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป กล่าวคือใกล้เคียงในปีที่แล้วมาก แต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดในแต่ละปี

 

ม.ขอนแก่น มีคณะอะไรบ้าง

 

ม.ขอนแก่น มีคณะอะไรบ้าง

ประเด็น 2 : อย่างที่สอง น้องต้องเข้าใจก่อนว่า เภสัช มข. แบ่งเป็น 3 ภาค คือ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคอินเตอร์

ซึ่งทั้ง 3 ภาค มีรอบในการรับไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ในแต่ละปี การรับอาจไม่เหมือนกัน ม.ขอนแก่น เด่นคณะอะไร แต่มักจะคล้ายๆของปีที่แล้ว ซึ่งพี่ขออ้างอิงของปีนี้ (2561) ดังนี้

TCAS แบ่งเป็น 5 รอบ เภสัช มข. มีรับ 4 รอบ

หมายเหตุ ในวันที่เขียนบทความนี้ ประกาศของ มข. มีการรับในคณะเภสัชถึงแค่รอบ 4 ส่วนรอบ 5 จะมีหรือเปล่า ยังไม่มีประกาศใดๆออกมา

ม.ขอนแก่น เด่นคณะอะไร

ม.ขอนแก่น ค่าเทอม

รอบ 1 รอบพอร์ต มีรับภาคพิเศษกับอินเตอร์

รอบนี้ภาคพิเศษรับ 20 คน (ไม่อยากให้สนใจที่จำนวนคนมาก เพราะจากสถิติที่ผ่านมา จำนวนรับเปลี่ยนไปทุกปี แต่ตัวเลขอาจจะใกล้ๆเดิม) ม.ขอนแก่น ค่าเทอม

ส่วนภาคอินเตอร์แบ่งเป็น 2 แบบ แบบแรกรับจาก รร.ทั่วไป รับ 10 คน แบบที่สองรับจาก รร.นานาชาติ หรือ นร.จากต่างประเทศ รับ 5 คน ถ้าน้องอยากเข้ารอบนี้ สิ่งที่น้องต้องเตรียมคือ

เกรด+คะแนนอื่นๆ

สำหรับภาคพิเศษ : รอบนี้ ใช้เกรดสูง รับเด็กซิ่ว ภาคพิเศษกำหนดเกรด 3.75 และน้องต้องมีผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน แล้ววิชาในกลุ่มภาษาไทย คณิต วิทย์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ดังนั้น หากมีเวลาเหลือ และอยากเข้ารอบนี้ ผลการเรียนสำคัญมาก

สำหรับภาคอินเตอร์ : รับเด็กซิ่ว ใช้เกรดสูงเหมือนกัน คือ 3.70 และน้องต้องมีผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน นอกจากนี้น้องต้องมีผลสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษดังนี้

– TOEFL ไม่น้อยกว่า 50 (IBT), 400 (PBT), 150 (CBT) หรือ

– IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ

– TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

– KEPT ไม่น้อยกว่า 62

ดังนั้น หากน้องอยากเข้าภาคอินเตอร์ น้องก็ควรเตรียมตัวสอบวัดความสามารถด้านภาษาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร

สำหรับภาคอินเตอร์จากโรงเรียนนานาชาติ : รับเด็กซิ่ว เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ grade 10 ถึง 12 ของรายวิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า ดังนั้นก็ต้องทำเกรดไว้บ้างเหมือนกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร นอกจากนี้ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษดังนี้

– TOEFL ไม่น้อยกว่า 65 (IBT), 500 (PBT), 173 (CBT) หรือ

– IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ

– TOEIC ไม่น้อยกว่า 650

จะเห็นได้ว่า หากน้องมาจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศและอยากเข้าภาคอินเตอร์ คณะไม่ได้คาดหวังเรื่องผลการเรียนสูงเท่ากับเด็กที่มาจากโรงเรียนทั่วไป แต่คาดหวังเรื่องความสามารถด้านภาษาสูงกว่ามาก

ม.ขอนแก่น ค่าเทอม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่

พอร์ต น้องจะต้องมีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเรียน ข้อมูลผลงาน และกิจกรรมต่างๆที่เข้าร่วม ซึ่งคณะค่อนข้างเน้นว่า ผลงานหรือรางวัล ควรเป็นผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะและผู้นำ

ตรงนี้ พี่ขอเดาใจอาจารย์เลยละกัน เพราะการรับรอบนี้ในสมัยที่ยังไม่เป็น TCAS จะมีรอบที่ไม่มีการสอบรอบเดียวคือรอบโอลิมปิกวิชาการ ดังนั้น หากเป็นรอบแฟ้ม ถ้ามีผลงานโอลิมปิกวิชาการ จะช่วยยืนยันเราเรื่องความสามารถด้านวิชาการเราไปได้เปราะนึง ที่ผ่านมาหากเป็นเด็กโอค่าย 2 บางคนผ่าน บางคนไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ แต่ถ้าเป็นเด็กโอค่าย 3 มักจะผ่านสัมภาษณ์ทุกคน นอกนั้นก็พยายามหาข้อมูลผลงานอื่นๆมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการ การแก้ไขปัญหา กิจกรรมที่เราเข้าร่วม โดยเฉพาะพวกค่ายอาสาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ สำหรับน้องที่ไม่มีผลงานด้านโอลิมปิก ให้พยายามหาผลงานทางวิชาการด้านอื่นมาชดเชย (จริงๆรอบนี้ กำหนดเกรดไว้ค่อนข้างสูงแล้ว ถ้าทำให้กรรมการเค้ามั่นใจได้ว่าเกรดที่น้องได้ มันคือของจริง ไม่ใช่ปล่อยเกรด ก็น่าจะผ่านประเด็นเรื่องวิชาการไปได้) ที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าน้องอยากเข้ารอบนี้ น้องก็ควรเตรียมทำกิจกรรม และสร้างผลงาน สะสมรางวัลต่างๆไว้ให้มากๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่

หน่วยกิต ม. ขอนแก่น

หนังสือแนะนำตัว

อันนี้ ให้ครูประจำชั้น ครูแนะแนว หรือผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่า ทำไมน้องถึงเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกร ดังนั้น หากอยากเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เราอาจต้องทำอะไรที่แสดงให้ครูที่จะเขียนแนะนำให้เราเห็นว่า เพราะอะไรเราจึงเหมาะจะเป็นเภสัชกร อันนี้เราสามารถช่วยครูได้ หากเรามีผลงานหรือกิจกรรมด้านนี้เยอะ หน่วยกิต ม. ขอนแก่น ครูก็จะเขียนได้ง่ายไปด้วย ทั้งนี้ ครูแต่ละคน เขียนได้ดีไม่เท่ากัน อีกทั้งยังมีเครดิตความน่าเชื่อถือไม่เท่ากันอีกด้วย ตรงเครดิต คงไม่เน้นมาก เพราะอาจารย์ไม่ค่อยรู้จักครูมัธยมหรอก แต่ถ้าได้ครูที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก อาจารย์ที่พิจารณารู้จักและให้การยอมรับ ก็ดี เพราะจะช่วยเพิ่้มความน่าเชื่อถือให้กับเราได้บ้าง (แต่ไม่ต้องสนใจมาก ผลงานในแฟ้มสำคัญกว่า)

 

ม. ข รอบ 3

เป็นไงบ้าง กับรอบแรก ถือว่าเป็นรอบที่กำหนดคุณสมบัติไว้ค่อนข้างสูง แต่ก็แลกกับการที่ไม่ต้องสอบนะครับ รอบ 2 รอบโควต้า มีรับภาคปกติ จริงๆ รอบนี้ ของ มข. มันก็อวตารของโควต้าภาคอีสานใน มข. สมัยก่อนนั่นเอง สำหรับรอบนี้ รับเฉพาะนักเรียน ม.6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม. ข รอบ 3 ไม่กำหนดเกรด

รอบนี้ วัดกับที่คะแนนสอบล้วนๆ รับ 45 คน คะแนนที่ใช้พิจารณาคือ คะแนนวิชาสามัญ กับ PAT 2 จะเข้ารอบนี้ควรเน้นวิชาไหนดี ?

ก่อนที่เราจะรู้ว่าควรเน้นวิชาไหนดี เรามาดูสัดส่วนคะแนนของรอบนี้กันก่อนดีกว่า

วิชาสามัญ ใช้คะแนนดังนี้

– ไทย 11.42%

– สังคม 11.43%

– อังกฤษ 11.43%

– คณิต 11.43%

– ฟิสิกส์ 11.43%

– เคมี 11.43%

– ชีวะ 11.43%

PAT 2 ใช้ 20%

หมายเหตุ คะแนนวิชาสามัญ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ต้องไม่น้อยกว่า 25%

หน่วยกิต ม. ขอนแก่น

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จะเห็นได้ว่า ใช้มันทุกวิชาเลย ในวิชาสามัญ น้ำหนักคะแนนเท่าๆกันหมดเลย แต่ถ้าพิจารณาว่าใช้ PAT 2 ร่วมด้วยอีก 20% ดังนั้น น้ำหนักจึงค่อนไปทางวิทยาศาสตร์พวกฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เยอะกว่าวิชาอื่นๆหน่อย ถึงอย่างนั้น ถ้าสัดส่วนคะแนนออกมาเป็นแบบนี้และน้องมีเวลาเตรียมตัวมากพอ พี่ไม่อยากให้ทิ้งสักวิชานะครับ เพราะการเอาวิชามาดึงอีกวิชา เป็นเรื่องที่เหนื่อยมาก สมมติน้องอยากได้คะแนนเฉลี่ย 60% หากน้องทิ้ง 1 วิชา แล้ววิชาที่น้องทิ้งได้ 30% หมายความว่าอีกวิชาน้องจะเอามาดึงต้องได้ถึง 90% ถึงจะดึงคะแนนกลับมาได้ 60% เหมือนเดิม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในกรณีที่วิชาอื่นได้ 60% เท่าๆกันหมด) ทั้งนี้ หากเวลามีจำกัด แล้วต้องวางแผนว่าจะเก็บวิชาไหนเท่าไร วิชาไหนควรเน้น ควรผ่อน มันเป็นเรื่องปัจเจกนะครับ คงต้องแนะนำเป็นรายบุคคลไป เพราะน้องแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกัน มีวิชาถนัด และวิชาที่มีปัญหาไม่เหมือนกัน มีพื้นฐาน+ประสบการณ์ไม่เท่ากัน ดังนั้นการวางแผนอะไรทำนองนี้ จึงต้องเป็น case by case ไป ม.ขอนแก่น

ข่าวแนะนำ 

 

 

ขอบคุณเครดิตจาก dek-d.com